Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť SPISAK RIDING s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti - nie kamená predajňa!):
SPISAK RIDING, s.r.o.
Nad lúčkami 47
841 05 Bratislava
Slovenská republika


tel.: +421 915 775 507 
email: obchod@leomax.sk


Bankové spojenie:
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Č.účtu/kód: 662912028/1111
IBAN: SK5711110000006622912028
SWIFT: UNCRSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 35 888 059 
DIČ: 2021832494
IČ DPH: SK2021832494
Spoločnosť SPISAK RIDING, s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

Zodpovedný vedúci: Silvia Turan
Kontakt: sspisak@spisak-riding.sk

Zápis v OR: Okresný súd [Bratislava I]
Oddiel Sro, vložka číslo: 31952/B

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky, na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: