Spolupráca Leomax.sk a Okonoch.sk

Aby sme Vám mohli ponúknuť lepšie služby a postupne širší sortiment, e-shopy Okonoch.sk a Leomax.sk od 01.04.2023 úzko spolupracujú. Zmeny sa budú diať krok za krokom a o všetkom Vás budeme informovať.

V prvom kroku: Vaša objednávka môže byť vybavená e-shopom Okonoch.sk alebo e-shopom Leomax.sk. Preto sa nezľaknite, ak balíček príde zo spoločnosti Leomax a faktúra bude vystavená rovnakou touto spoločnosťou, aj keď ste objednávku spravili na stránke Okonoch.sk.

Spolupraca